Tel: 052/47 33 06
Fax: 052/47 41 27
Meulenbroekstraat 5
9220 Hamme
info@dap-simardboeykens.be

Weke delen chirurgie

Electieve en curatieve weke delen chirurgie voor honden en katten.

Electieve en curatieve weke delen chirurgie voor honden en katten.

Verloop van een chirurgische ingreep:

Het is belangrijk dat uw huisdier nuchter is op de dag van de ingreep. Dit wil zeggen, geen eten vanaf middernacht de dag voor de ingreep. Water mag wel beschikbaar blijven tot uw vertrek naar de dierenarts. Neemt uw huisdier medicatie? Meld dan zeker aan de verantwoordelijk dierenarts welk medicatie, welke dosis en wanneer de laatste inname plaatsvond.


Pre-anesthetisch onderzoek

Elk dier dat een sedatie of algemene anesthesie nodig heeft wordt vooraf klinisch onderzocht met speciale aandacht voor de hart- en longfunctie. Bij enige onregelmatigheid wordt een echografie van het hart uitgevoerd om de impact op de hartfunctie te evalueren of een röntgenfoto van de longen gemaakt om abnormaliteiten op te sporen. Bij oudere dieren en risicopatiënten wordt idealiter een pre-anesthetisch bloedonderzoek uitgevoerd. Op deze manier kan de verantwoordelijke dierenarts een gepast anesthesie protocol opstellen naar de noden en zorgen van uw huisdier.


Anesthesie

Alvorens we kunnen starten met de chirurgische ingreep dient uw huisdier eerst onder anesthesie te worden gebracht. Dit kan zowel via injectieanesthesie als gasanesthesie. In onze praktijk werken we bij honden vooral via gasanesthesie terwijl bij katten de voorkeur naar injectieanesthesie gaat.

In het merendeel van de gevallen zal uw hond eerst een inspuiting krijgen met een kalmeringsmiddel en een pijnstiller (premedicatie). Na het respecteren van een korte inwerkingsperiode wordt er een katheter geplaatst in het bloedvat van de voorpoot. Vervolgens wordt er een krachtig, kortwerkend anestheticum ingespoten om uw huisdier volledig in slaap te brengen (inductie). Nadien wordt er onmiddellijk een endotracheale tube (buis in de luchtpijp) geplaatst. Dit garandeert een continue verbinding met de luchtwegen en ons anesthesietoestel. Zo wordt probleemloos het verdovingsgas ingeademd waardoor uw huisdier in slaap blijft (onderhoud).


Chirurgische ingreep

Uw huisdier wordt correct gepositioneerd en aangekoppeld aan het monitorsysteem. Hiermee worden gedurende de hele ingreep verschillende parameters gecontroleerd. Dit systeem meet de hartfrequentie, ademhalingsfrequentie, zuurstofsaturatie in het bloed, bloeddruk, temperatuur en verschillende ademhalingsgassen: koolstofdioxide (CO2), zuurstof (O2), verdovingsgas (Isoflurane, Sevoflurane of Desflurane). Zo kunnen wij tijdig abnormaliteiten opmerken.

DAP Simard – Boeykens is uitgerust met twee operatiezalen met gasanesthesie en complete monitoring.

Elke anesthesie en chirurgische ingreep, hoe kort dan ook, houdt een zeker risico in. Wij trachten deze risico’s te minimaliseren door complicaties te voorkomen en vroegtijdig op te sporen. Dit door middel van een uitgebreide kennis van anesthesie en chirurgie bij kleine huisdieren en reptielen, en een adequate monitoring gedurende de hele anesthesie en jaren ervaring.

Wij gebruiken cookies voor een optimale gebruikerservaring.